VEČ STANOVANJSKI OBJEKT K3 CELJE; leto izgradnje: 2007

avtor projekta: kristijan čuk u.d.i.a.
fotografije: bor dobrin

...