TRGOVSKO POSLOVNI CENTER KRAGUJEVAC; leto projekta: 2008

avtorji projekta: kristijan čuk u.d.i.a., irena gorjup gračner u.d.i.a.
vizualizacija: simon škrbec

....