ŠTUDENTSKI DOM NOVA GORICA- NATEČAJ; leto projekta: 2008

avtorji projekta: s. škrbec u.d.i.a., d. bunta abs. arh., n. juratovec abs.arh., k. čuk u.d.i.a.
vizualizacija: simon škrbec

...