PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI TONČKE ČEČ; leto izgradnje: 2009

avtorji projekta: irena gorjup gračner u.d.i.a., kristijan čuk u.d.i.a.
fotografije:

.....