TRGOVSKI CENTER MERCATOR TRBOVLJE; leto projekta: 2009

avtorji projekta: kristijan čuk u.d.i.a., simon škrbec u.d.i.a., darjan bunta abs. arh.
vizualizacija: simon škrbec

lastnosti objekta: objekt je delno vkopan v teren in povezuja dva nivoja mesta, trg revolucije in cesto 1. junija. dostopi so možni z obeh nivojev, tako v objekt, kot tudi na objekt, celotna streha je namreč pohodna in kot taka ustvarja nov javen prostor. programsko se objekt v grobem deli na dva dela, ki sta v pritličju, mladinski center z večnamensko dvorano, studiem, vadnico itd. in hotel s 24 ležišči. Oba programa povezuje upravni del v 1. etaži. kvadratura objekta znaša 700 m2; število etaž: K+P+N