ŠPORTNI PARK RAVNE NA KOROŠKEM; leto izgradnje: 2011

avtorji projekta: eva tomažič u.d.i.a., kristijan čuk u.d.i.a.
vizualizacija:

.....