HOTELSKI IN REHABILITACIJSKI CENTER TRIPOLI; leto projekta: 2012

avtorji projekta: vladimir mladenović u.d.i.a., simon škrbec u.d.i.a., kristijan čuk u.d.i.a.
vizualizacija: vladimir mladenović, simon škrbec

lastnosti objekta: uporabljeni materiali so naravnega izvora, pri katerih proizvodnji ne obremenjujemo okolja. obodni in notranji nosilni sistem je lesen. lokacija ima ugodno lego, odpira se na jug in zahod. zgradba je z bivalnim delom orientirana na jug oziroma zahod, kjer so nameščene tudi edine do tal segajoče okenske odprtine. faktor oblike A/V je zelo dober, saj se približujemo kocki. streha je enokapna, s padcem v smeri s severa proti jugu. celotna površina strehe je namenjena aktivnim sistemom zajema sončne energije pridobivanje elektrike in tople vode. objekt je pritličen, kvadrature 80 m2.