INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA; leto projekta: 2013, leto izvedbe:2016

avtorji projekta: vladimir mladenović u.d.i.a., simon škrbec u.d.i.a., kristijan čuk u.d.i.a.
fotografije: simon škrbec

Objekt inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani je bil zgrajen v začetku 20. stoletja in je pod spomeniškim varstvom, zato je bila celotna rekonstrukcija podrejena temu izhodišču. Objekt zajema etaže K+P+N1+N2+M, od katerih je mansarda na novo izkoriščena. V objektu se nahaja knjižnica in ostali prostori za delo inštituta. Od prvotnega objekta je ostala fasadna lupina, medtem ko je objekt postavljen v celoti na novo znotraj te lupine, po sodobnih metodah v graditeljstvu. Skupna kvadratura objekta je 660m2.