OPPN AURORA; leto sprejetja: 2013

avtorji projekta: urša dirjec meško u.d.i.a., kristijan čuk u.d.i.a.
vizualizacija:

......