OPREMA INŠTITUTA ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA; leto projekta: 2015, leto izvedbe:2016

avtorji projekta: simon škrbec u.d.i.a., kristijan čuk u.d.i.a.
fotografije: simon škrbec

Nova oprema je bila zasnovana v sodobnem slogu, oblikovno se je prilagajala obstoječi opremi, ki se jo je en del ohranilo.